Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

The Colombo Plan अध्ययन/छात्रबृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना ।

8 महिना अगाडी

2077-05-30


प्रस्तुत विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र संख्या 077/78 च.नं. ८३ मिति २०७७।०५।१८ गतेको पत्रबाट  The Colombo Plan अन्तर्गतको अध्ययन/छात्रबृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धि प्राप्त पत्रमा उल्लेखित मनोनयनका लागि आवश्यक योग्यता पुगेका इच्छुक निजामती कर्मचारीहरुलाई सिफारिस गरी ७ दिन भित्र मन्त्रालयको निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखामा प्राप्त हुने गरी पठाइदिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । थप जानकारीको लागि संलग्‍न सूचना हेर्नुहुन अनुरोध छ ।

Attached Files