Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कोभिड विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना