Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६

2070-10-13

2070-10-13


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस