Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

मिति २०७६/१२/१६ गते गृह मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति