Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कार्य सम्पादन सम्झौता सम्बन्धी- प्रेस विज्ञप्ती