Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

CCTV जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ (मिति २०७५/१०/२४ को संशोधन सहित)

2075-10-24

2075-10-24


CCTV/Camera Installation and Operation SOP

Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस