Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

रामकृष्ण सुवेदी


रामकृष्ण सुवेदी


रामकृष्ण सुवेदी
सह सचिव

शाखा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा
पद सह सचिव
सम्पर्क 9851140003
बहाल मिति २०७४ फाल्गुन ३०