Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 केदारनाथ शर्मा      


 केदारनाथ शर्मा	 		 	 


 केदारनाथ शर्मा      
सह सचिव

प्रवक्ता
शाखा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा
पद सह सचिव
इमेल info@moha.gov.np
सम्पर्क 9851140003
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६