Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

एकदेव अधिकारी


एकदेव अधिकारी


एकदेव अधिकारी
उप सचिव

सूचना अधिकारी
शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद उप सचिव
इमेल ekadevji@gmail.com
सम्पर्क 9851036324
बहाल मिति २०७५ बैशाख ३०