नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
काभ्रेपलाञ्चोक


कुन काेठामा के काम हुन्छ ?

सि.न. कोठाको कार्य विवरण काेठा न.
 नागरीकता शाखा  १
 नागरीकता काे प्रतीलीपी प्रतिलीपी शाखा  २
 प्रशासन शाखा  ३
 राहदानी शाखा  ४
   
   
   
   
   

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय