नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
काभ्रेपलाञ्चोक


मुख्य कार्यहरू

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चाेक सम्पादन गर्ने कार्यहरु :

            जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहेको र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लगायतका ऐन कानूनहरुले तोके बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चाेकले  सम्पादन गर्ने मुख्य–मुख्य कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय