Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

अष्ट्रियाको भियनामा आयोगजना भएको “Ministerial Segment of the sixty Second Session of the Commission on Narcotic Drugs (NCD)” विषयक (३० फागुन देखि ०१ चैत्र, २०७५ (१४ -१५ मार्च २०१९) कार्यक्रममा माननीय गृह मन्त्रीज्यूको सम्बोधन तथा उच्चस्तरीय भेटघाट